Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-256690-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trung tậm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương nâng cấp từ sân tập lái thành Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 tại bộ phận Văn thư Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (nơi nhận: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, số 10 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và được xử lý theo quy trình công văn đến.
Bước 2: Sở Giao thông Vận tải xem xét có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Sau khi xây dựng xong, tổ chức cá nhân gửi văn bản, kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông Vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoạt động.
Bước 4: Nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận; không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản và nêu lý do để khắc phục.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận Văn thư – Văn phòng Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường công văn.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h-11h, buổi chiều từ 13h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN40:2012/BGTVT) theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Văn bản chấp thuận chủ trương;
Dự án đầu tư xây dựng;
Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng;
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;
Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;
Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-256690-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26