Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-256703-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra; Sau khi kiểm tra, nếu trạm dừng nghỉ đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai (số 10 đường Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc qua hệ thống bưu chính.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ kịp thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Gia Lai.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h-11h, buổi chiều từ 13h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
- Trạm dừng nghỉ phải được xây dựng theo quy chuẩn quy định.
Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác (theo mẫu).
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.
Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ.
Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.
Biên bản nghiệm thu xây dựng.
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của trạm dừng nghỉ (theo mẫu).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ.
Quy chế quản lý khai thác do trạm dừng nghỉ ban hành.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này với các công trình của trạm dừng nghỉ
Tải về
Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31