Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-277171-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; Trường hợp không miễn nhiệm thì Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trường hợp không miễn nhiệm thì Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.
Bước 2: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung quy định hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: - Người nộp hồ sơ xuất trình Phiếu tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 - 11h00; chiều từ 13h00 - 17h00 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;
Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật giám định tư pháp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-277171-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19