Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-277499-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Gửi hồ sơ đăng ký qua thư điện tử của cơ quan Đăng ký kinh doanh nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận kết quả để đối chiếu và lưu hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; Trường hợp nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Liên hiệp Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu lý do cho tổ chức, cá nhân biết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: + Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
+ Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra các thủ tục theo Danh mục thủ tục quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi phiếu tiếp nhận cho Tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
+ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: 07h00 – 11h00; Buổi chiều: 13h00 – 17h00.
+ Thứ 7: Buổi sáng (07h00 – 11h00); trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(1) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
(2) Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
(3) Tên liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã;
(4) Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã.
Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;
Điều lệ;
Phương án sản xuất, kinh doanh;
Danh sách hợp tác xã thành viên;
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
Nghị quyết hội nghị thành lập.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 200.000 đồng/lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-277499-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Đăng ký thành lập hợp tác xã - Gia Lai
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã đối với liên hiệp hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất - Gia Lai
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã đối với liên hiệp hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hỏng) - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Gia Lai
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Gia Lai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai
Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Gia Lai
Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai

0
22