Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-277536-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên hiệp Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua thư điện tử của cơ quan Đăng ký kinh doanh nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản để đối chiếu khi đến nhận kết quả để đối chiếu và lưu hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã mới; Trường hợp nếu không đồng ý cấp Giấy đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức biết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra các thủ tục theo Danh mục thủ tục quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi phiếu tiếp nhận cho Tổ chức.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Tổ chức bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã đăng ký.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
+ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: 07h00 – 11h00; Buổi chiều: 13h00 – 17h00.
+ Thứ 7: Buổi sáng (07h00 – 11h00); trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định.
Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;
Điều lệ;
Phương án sản xuất, kinh doanh;
Danh sách hợp tác xã thành viên;
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách liên hiệp hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 200.000 đồng/lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã đối với liên hiệp hợp tác xã được thành lập trên cơ sở tách - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-277536-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
24