Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-BS27
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng ĐKQSD đất
Thời hạn giải quyết: Thời gian không quá 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định hoặc liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Đại diện tổ chức, cá nhân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện
Bước 4: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo ngày hẹn (phiếu biên nhận), thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 – 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu)
Văn bản báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất của đơn vị được UBND tỉnh quyết định cho phép diện tích đất mà đơn vị được tiếp tục sử dụng
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có) như: Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền (kèm theo sơ đồ trích lục vị trí thuê đất), Hợp đồng thuê đất, Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý đất của đơn vị
Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở:
- Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê phải có một trong các giấy tờ: quyết định phê duyệt dự án; quyết định đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.
- Giấy tờ về giao dịch nhà ở trong trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác
Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng
Biên bản xác nhận hiện trạng nhà, công trình xây dựng của Sở Xây dựng
Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây (nếu có) quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ
Bản sao Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản uỷ quyền đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( trường hợp uỷ quyền )
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất + Đối với trường hợp có nhà và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ/giấy. + Đối với trường hợp không có nhà và tài sản gắn liền với đất: 100.000đ/giấy
Lệ phí địa chính trích lục bản đồ địa chính 20.000đ/lần
Phí thẩm định cấp QSDĐ 1.000.000đ/giấy (đối với hồ sơ trên 1.000m2) và 500.000đ/giấy (đối với hồ sơ dưới 1.000m2); 500.000đ/giấy (đối với hồ sơ cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-BS27
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Gia Lai
Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Gia Lai

0
54