Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-BS80
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường: thời hạn giải quyết là 65 ngày làm việc). Thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định hoặc liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể. Đại diện tổ chức, cá nhân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT (số: 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai);
Bước 2: Cán bộ, công chức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho cá nhân, tổ chức.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án, Chi cục BVMT tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4: Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên & Môi trường thông báo cho Chủ dự án để thực hiện đóng phí theo quy định
Bước 5: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết về kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định. Chủ dự án hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, ký vào góc trái phía dưới từng trang của một bản báo cáo đã được hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng: 5 bản (đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế) và 6 bản (đối với dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất); kèm theo 1 bản được ghi trên đĩa CD; văn bản giải trình cụ thể về việc hoàn chỉnh này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, trình phê duyệt.
Bước 6: UBND tỉnh gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận kèm theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 13 h 30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Dự án nằm trong danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Báo cáo ĐTM phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định).
07 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng thành quyển (theo mẫu quy định) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người; hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
01 bản dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi.
01 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 5.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-BS80
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17