Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-BS88
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại: Các Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đăng ký kiểm dịch động vật tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Động vật đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch; được lấy từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch.
Giấy đăng ký kiểm dịch sản phảm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát (nếu có).
Bản sao giấy trả lời kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động (nếu có).
Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tải về
Lệ phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Xem chi tiết tại tệp đính kèm hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-BS88
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30