Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-079938-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng qui định thì nhận hồ sơ.
+ Trường hợp sai sót trong nội dung hồ sơ, không phù hợp thì trả lại hướng dẫn để bổ sung.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận ra phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ toàn bộ theo qui trình giải quyết
Văn bản đề nghị nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, thời gian, địa điểm, các điều kiện đảm bảo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-079938-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
63