Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-121936-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Hậu Giang (khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
+ Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả lập thủ tục giao nhận hồ sơ với Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xay dựng.
+ Thẩm tra hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng: Căn cứ quy định cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Phòng kiến trúc, Quy hoạch xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra tại thực địa để xét cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.
• Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cand bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
- Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
+ Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư, vào sổ theo dõi, thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.
Bước 3: Nhận chứng chỉ quy hoạch xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) theo bước sau:
• Cán bộ giao chứng chỉ quy hoạch xây dựng̉ kiểm tra chứng từ và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ quy hoạch xây dựng̉ ký nhận̉, trao chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho người đến nhận.
+ Thời gian trả kết quả :
o Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
o Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu)
Sơ đồ vị trí lô đất tỷ lệ: 1/500-1/25000
Trích lục bản đồ địa chính hoặc bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/200-1/500 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-121936-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
25