Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-122204-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: c tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Hậu Giang (khu 406, đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
+ Tiếp nhận hồ sơ thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày trả kết quả. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả lập thủ tục giao nhận hồ sơ với Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.
+ Thẩm định hồ sơ: Căn cứ vào hồ sơ xin thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
+ Phòng Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng tiến hành lập Báo cáo kết quả thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ. Sau khi Lãnh đạo Sở ký duyệt, Bộ phận văn thư gửi Báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư, vào sổ theo dõi, hướng dẫn nộp tiền lệ phí thẩm định và giao biên lai tài chính. Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
- Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
+ Thời gian trả kết quả:
- Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
- Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy (trừ nhưng ngày nghỉ lễ).
Bản đồ vị trí và mối quan hệ vùng; tỷ lệ 1/100.000-1/500.000
Bản đồ hiện trạng tổng hợp gồm sử dụng đất, hệ thống cơ sở kinh tế, hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật vùng; đánh giá tổng hợp đất xây dựng; tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000
Bản đồ định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, du lịch; các khu vực bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá; các khu vực cấm xây dựng và các khu dự trữ phát triển; tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000
Bản đồ định hướng phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000
Báo cáo tổng hợp gồm: thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Đĩa CD đính kèm file lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và điều lệ quản lý xây dựng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Định mức chi phí xác định tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-122204-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22