Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-124452-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hậu Giang. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Thời gian nộp hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài
Có giấy mời hoặc hợp đồng, văn bản thỏa thuận giữa 2 bên
Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm
Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh màu khuôn khổ 9 x 12cm trở lên)
Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt
Catalog, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung triển lãm (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài
Tải về

0
33