Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-126606-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công chứng Nhà nước; ngân hàng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Một (01) ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trong buổi sáng thì nhận kết quả trong ngày, nộp hồ sơ sau 15 giờ chiều thì nhận kết quả vào ngày hôm sau)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính bộ phận “một cửa” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Trụ Sở đặt tại Khu hành chính 406, Phường 5, Thị xã Vĩnh Thanh, tỉnh Hậu Giang:
+ Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã được niêm yết.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.
(Sau khi bổ sung đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ và chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào ngày làm việc trong tuần (chủ nhật nghỉ).
Bước 3: Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
+ Người đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuất trình giấy hẹn nhận kết quả.
+ Cán bộ tiếp nhận trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho tổ chức sau khi thu lệ phí. Người nhận phải ký nhận.
Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính theo giấy hẹn.
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giao dịch bảo đảm 60.000đ / trường hợp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-126606-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
61