Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-127906-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hậu Giang
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn về làm lại
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hậu Giang.
- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính.
- Thời gian trả kết quả trong giờ hành chính.
Mẫu đăng ký sử dụng lao động
Bản sao giấy phép kinh doanh (nếu đăng ký lần đầu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 1: Đăng ký sử dụng lao động
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng lao động - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-127906-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29