Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-128193-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thủ tục nhập đầu vào văn bản đến.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 2: Nhận Quyết định cử đi công tác nước ngoài trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính)
- Đối với cán bộ, công chức là Tỉnh ủy viên:
+ Tờ trình của Sở Nội vụ - 01 bản chính;
+ Dự thảo Quyết định cử đi công tác nước ngoài - 01 bản in và tệp vi tính (file);
+ Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Tỉnh ủy - 01 bản chính;
+ Thư mời đi công tác nước ngoài - 01 bản photo;
+ Văn bản cử đi nước ngoài của cơ quan chủ quản - 01 bản chính.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không phải là Tỉnh ủy viên:
+ Tờ trình của Sở Nội vụ - 01 bản chính;
+ Dự thảo Quyết định cử đi công tác nước ngoài - 01 bản in và tệp vi tính (file);
+ Thư mời đi công tác nước ngoài - 01 bản photo;
+ Văn bản cử đi nước ngoài của cơ quan chủ quản - 01 bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-128193-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23