Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-128913-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Khi chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bộ hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, dịch vụ Khoa học & công nghệ và cá nhân đăng ký nghiên cứu Khoa học & công nghệ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
- Bộ phận chuyên môn: xem xét đánh giá hồ sơ.
- Hồ sơ hợp lệ và đầy đủ: lưu hồ sơ để lên danh mục xét duyệt
- Hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ: bổ sung chỉnh sửa hồ sơ.
- Tổ chức Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh để tuyển chọn danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức xét duyệt đề cương các dự án SXTN được Hội đồng thông qua.
- Phiếu nhận xét Dự án sản xuất thử nghiệm.
- Phiếu đánh giá tuyển chọn dựa án sản xuất thử nghiệm.
- Bảng tổng hợp chấm điểm đánh giá tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm.
- Biên bản kiểm phiếu đánh giá tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm.
- biên bản họp Hội đồng Khoa học & công nghệ tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm.
Số bộ hồ sơ: 15 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
B2-1-BBHSTC: biên bản mở hồ sơ tuyển chọn
B2-2-PNXDA: phiếu nhận xét Dự án sản xuất thử nghiệm
B2-3-PTCDA: phiếu đánh giá tuyển chọn dựa án sản xuất thử nghiệm
B2-4-KPTVHD: bảng tổng hợp chấm điểm đánh giá tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm
B2-5-KPĐGTC: biên bản kiểm phiếu đánh giá tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm
B2-6-BBHĐTC: biên bản họp Hội đồng Khoa học & công nghệ tuyển chọn Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm
Tuyển chọn, xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển chọn, xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-128913-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
72