Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-130494-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 04 ngày làm việc ( có 01 ngày kiểm tra hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
- Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu).
+ Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên.
+ Quyết định của Ban Quản trị.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng cụ thể như sau: - Cấp thay đổi đăng ký kinh doanh: 20.000¬¬¬¬¬¬đ/ 1 lần cấp. - Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD: 1.000đ/1 tờ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi trong trường hợp Hợp tác xã khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi Hợp tác xã hoặc kết nạp xã viên mới làm thay đổi số lượng xã viên - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-130494-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17