Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-131065-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 04 ngày làm việc (có 01 ngày kiểm tra hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
- Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư
+ Giấy đề nghị chuyển đổi ( theo mẫu);
+ Điều lệ công ty chuyển đổi;
+ Danh sách thành viên (Điều 23 Luật Doanh nghiệp);
+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chuyển đổi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Nếu công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác) - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-131065-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34