Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HAG-142442-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết toán ngân sách tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Hồ sơ nộp tại phòng Quản lý Ngân sách – Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang. Trụ sở đặt tại Khu 406, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hộp lệ thì nhận, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn về làm lại.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính.
- Thời gian giao trả kết quả: trong giờ hành chính theo ngày hẹn.
Báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp, khối Đảng, Đoàn thể, các huyện, thị xã
Bảng đối chiếu với Kho bạc nhà nước
Báo cáo thu chi của Kho bạc nhà nước sau thời gian chỉnh lý
Các chứng từ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh - Hậu Giang
Số hồ sơ:
T-HAG-142442-TT
Cơ quan hành chính:
Hậu Giang
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32