Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-073814-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng xúc tiến đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa)
Bước 2: Xử lý hồ sơ (Phòng Xúc tiến đầu tư)
Bước 3: Trả kết quả (Bộ phận một cửa)
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);
- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm;
- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân.
- Dự án đầu tư
- Văn bản thoả thuận giữa nhà đầu tư và đơn vị kinh doanh hạ tầng về khu đất (hoặc nhà xưởng) cho thuê/thuê lại
- Đối với dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định nêu trên, các nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp, gồm: Điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông, văn bản xác nhận vốn pháp định đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định phải có vốn pháp định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 03 bộ trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng kí cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-073814-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36