Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-074036-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp lại giấy đăng ký, giấy phép
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn kê khai hồ sơ; Tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Thẩm định hồ sơ; Duyệt ký
Bước 3: Trả kết quả; Lưu hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép.
- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép.
- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép.
- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép liên quan đến bức xạ - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-074036-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32