Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-142062-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nghiệp vụ Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Xử lý hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Du lịch
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-142062-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30