Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-143266-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 07 ngày kể từ khi nhận đủ hô sơ hợp lệ Sở Giao thông vận tải sẽ cấp Cấp Bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1
Bước 3: Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng vận tải công nghiệp để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung
Bước 4: Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2
Bước 5: Phòng Vận tải công nghiệp tham mưu giải quyết
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa
Đơn đề nghị có dán ảnh
03 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, bằng tốt nghiệp đại học (tương ứng với từng hạng bằng được cấp)
Bản xác nhận tập sự của chủ phương tiện nơi thuyền viên làm việc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Bằng thuyền trưởng, máy trưởng - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-143266-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27