Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-144854-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng chức năng xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị cấp C/O mẫu D đã được khai hoàn chỉnh, hợp lệ (theo mẫu quy định) (Bản chính).
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thanh khoản (Bản sao).
Vận đơn (Bản sao).
Hợp đồng mua bán (Bản sao).
Hoá đơn thương mại (Bản sao).
Phiếu đóng gói (Bản sao).
Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá mẫu D (Bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-144854-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35