Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-145869-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1
Bước 3: Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Tôn giáo để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung
Bước 4: Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2
Bước 5: Phòng Tôn giáo nhận hồ sơ và giải quyết
Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa
Đơn mẫu M 4
Danh sách tu sỹ
Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của dòng tu. Hoạt động quốc tế (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện. Mẫu M4
Tải về
Tên mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dòng tu. Mẫu A2.3
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động dòng tu - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-145869-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
11