Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-148927-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoặc văn bản từ chối cấp phép; văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tiếp tục tiến hành công việc bức xạ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là cơ sở) được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung giấy phép nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: - Phòng Quản lý Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ sở sẽ nhận được thông báo về tình trạng hồ sơ:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thời gian thẩm định thực tế.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ phải bổ sung hoàn chỉnh. Sau 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, nếu cơ sở không bổ sung hồ sơ sẽ bị từ chối cấp phép.
- Hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh, cơ sở nộp lại Phòng Quản lý Công nghệ;
- Thẩm định thực tế: Căn cứ thời gian đã thông báo, Phòng Quản lý Công nghệ tổ chức thẩm định thực tế tại địa điểm tiến hành công việc bức xạ của cơ sở, bao gồm thẩm định các điều kiện thực tế đảm bảo an toàn bức xạ; tính xác thực và hợp lệ của các hồ sơ khai báo. Biên bản thẩm định được gửi lại cơ sở một bản để lưu và thực hiện các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu có);
- Sau khi thực hiện các yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ tại Biên bản thẩm định thực tế (nếu có), cơ sở nộp lại tại Phòng Quản lý Công nghệ;
- Thẩm định nội dung hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu trên, Phòng Quản lý Công nghệ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và tổng hợp trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt Giấy phép sửa đổi, bổ sung hoặc ký văn bản từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi;
- Cơ sở nộp phí và lệ phí theo quy định, nhận Giấy phép tại Phòng Quản lý Công nghệ;
- Văn bản từ chối: Cơ sở nhận qua đường bưu điện hoặc tại Phòng Quản lý Công nghệ.
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (bản gốc);
- Phiếu khai báo liên quan nếu có sự thay đổi so với hồ sơ cấp phép trước (bản gốc).
- Bản đánh giá an toàn bức xạ (bản gốc);
- Bản sao giấy phép cần sửa đổi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Các phiếu khai báo thay đổi (nếu có)
Đơn xin đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo các quy định tại Quyết định số 38/2006/QĐ/BTC ngày 24/7/2006 của Bộ tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy phép - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-148927-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25