Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-BS03
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
Bước 2: Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả: Nhận kết quả tại “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất trong ngành công nghiệp thực hiện các điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo quy định tại Luật Hóa chất; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu 1
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ĐKKD
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh
Bản kê khai nhân sự gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất (theo mẫu 3)
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT hoặc Cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC của cơ quan CA
Bản kê hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu 2).
Bản kê khai phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận
Bản kê khai địa hình kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một giấy chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai nhân sự
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn
Tải về
Đơn đề nghị giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-BS03
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí, Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16