Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-BS375
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng..
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Không quy định rõ.
Số bộ hồ sơ: Không quy định rõ.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [138]
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Hòa Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Hòa Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Hòa Bình
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Hòa Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Hòa Bình
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Hòa Bình
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Hòa Bình
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Hòa Bình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Hòa Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý - Hòa Bình
Đăng ký hợp đồng cá nhân - Hòa Bình
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày - Hòa Bình
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Hòa Bình
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hòa Bình
Giải quyết hỗ trợ học nghề - Hòa Bình
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Hòa Bình
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Hòa Bình
Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Hòa Bình
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Hòa Bình
Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội - Hòa Bình
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý - Hòa Bình
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Hòa Bình
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật - Hòa Bình
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Hòa Bình
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Hòa Bình
Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ - Hòa Bình
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác - Hòa Bình
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Hòa Bình
Giám định vết thương còn sót - Hòa Bình
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Hòa Bình
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Hòa Bình
Giải quyết chế độ người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Hòa Bình
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng - Hòa Bình
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng - Hòa Bình
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hòa Bình
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Hòa Bình
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết - Hòa Bình
Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân - Hòa Bình
Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ - Hòa Bình
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia - Hòa Bình
Xếp hạng công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu - Hòa Bình
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Hòa Bình
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp - Hòa Bình
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp - Hòa Bình
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân - Hòa Bình
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Hòa Bình
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Hòa Bình
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Hòa Bình
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) - Hòa Bình
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) - Hòa Bình
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) - Hòa Bình
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Hòa Bình
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện - Hòa Bình
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ - Hòa Bình
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Hòa Bình
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Hòa Bình
Đổi giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải cấp - Hòa Bình
Đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp - Hòa Bình
Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất (đối với giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải Hòa Bình đang quản lý) - Hòa Bình
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân sang Giấy phép lái xe dân sự - Hòa Bình
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến - Hòa Bình
Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép lái xe do quá hạn sử dụng trên 3 tháng (đối với Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải Hòa Bình đang quản lý) - Hòa Bình
Sát hạch lại đối với trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe - Hòa Bình
Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe - Hòa Bình
Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ - Hòa Bình
Cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Hòa Bình
Cấp mới giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch - Hòa Bình
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Hòa Bình
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi hết hạn, điều chỉnh hạng xe hoặc thay đổi lưu lượng đào tạo - Hòa Bình
Cấp giấy phép xe tập lái - Hòa Bình
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Hòa Bình
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Hòa Bình
Cấp phù hiệu xe nội bộ - Hòa Bình
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ - Hòa Bình
Cấp phù hiệu xe trung chuyển - Hòa Bình
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Hòa Bình
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình giao thông - Hòa Bình
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình giao thông - Hòa Bình
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Hòa Bình
Cấp mới giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ hạng 3 trở xuống (GCNKNCM), chứng chỉ chuyên môn (CCCM) - Hòa Bình
Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM), chứng chỉ chuyên môn (CCCM) - Hòa Bình
Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM), chứng chỉ chuyên môn (CCCM) - Hòa Bình
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa - Hòa Bình
Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Hòa Bình
Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa - Hòa Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Hòa Bình
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - Hòa Bình
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Hòa Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Hòa Bình
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ - Hòa Bình
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Hòa Bình
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Hòa Bình
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương - Hòa Bình
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Hòa Bình
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Hòa Bình
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Hòa Bình
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Hòa Bình
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Hòa Bình
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Hòa Bình
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn - Hòa Bình
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Hòa Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Hòa Bình
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Hòa Bình
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương- Hòa Bình
Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu - Hòa Bình
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu - Hòa Bình
Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) - Hòa Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) - Hòa Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh) - Hòa Bình
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Hòa Bình
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Hòa Bình
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Hòa Bình
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Hòa Bình
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập - Hòa Bình
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Hòa Bình
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Hòa Bình
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Hòa Bình
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch - Hòa Bình
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Hòa Bình
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Hòa Bình
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Hòa Bình
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Hòa Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Hòa Bình
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Hòa Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Hòa Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ Sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Hòa Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ - Hòa Bình
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Hòa Bình
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-BS375
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29