Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-BS727
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định các nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã trong 02 ngày làm việc
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án
Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Biên bản họp thôn, bản
Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản họp thôn
Tải về
Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Tải về
Đơn đăng ký tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Tải về
Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-BS727
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22