Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-008575-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM; Ủy ban nhân dân quận 2
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM) trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu
Bước 2: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai thì Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm sẽ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do.
- Trường hợp phù hợp với quy định thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và tiến hành thủ tục chỉnh lý hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, cập nhật hồ sơ địa chính gốc.
Ghi chú: Người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dung đất sau 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ trường hợp Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có thông báo không được chuyển mục đích sử dụng đất do không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai.
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22