Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-009416-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Phòng cháy chữa cháy, Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP.HCM
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP.HCM
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) Tp.Hồ Chí Minh, số 258 Trần Hưng Đạo, quận 1;
- Thời gian nhận hồ sơ của Sở Cảnh sát PC&CC Tp: Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm việc vào buổi sáng.
- Cách thực nộp hồ sơ: Tổ chức và cá nhân đến Phòng tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ;
- Đối với cán bộ nhận hồ sơ:
Kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo theo quy định), cán bộ nhận hồ sơ sẽ nhận vào và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân, bổ sung theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc người đại diện đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm việc vào buổi sáng)
Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký
Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải
Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, biển số phương tiện, tuyến đường đi, thời gian và số lượng vật liệu nổ công nghiệp cần vận chuyển.
Lý lịch của người áp tải và người điều khiển phương tiện hay giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị hoặc của Công an xã, phường, thị trấn về lý lịch, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Người áp tải và điều khiển phương tiện là người đã được huấn luyện về an toàn lao động, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh lao động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đã được cấp chứng chỉ an toàn, giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy theo quy định
Báo cáo vật liệu nổ công nghiệp tồn kho tại thời điểm xin vận chuyển (trừ trường hợp xin vận chuyển lần đầu). Nếu kho vật liệu nổ công nghiệp ở ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thêm giấy xác nhận tình trạng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công an ở địa phương có thẩm quyền
.Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc giấy xác nhận vị trí sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực)
Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng
Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (trừ trường hợp phương tiện chuyên dùng vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đã được kiểm tra và cấp giấy theo thời hạn, giấy cam đoan bảo đảm điều kiện an toàn vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy bảo hiểm còn trong thời hạn
Đối với các đơn vị nổ mìn trực tiếp (nổ mìn theo hộ chiếu) không có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì ngoài những thủ tục nêu trên (trừ văn bản xác nhận về kho) phải có thêm hộ chiếu nổ mìn cho mỗi đợt nổ do Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cấp tương đương của đơn vị phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-009416-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Phòng cháy chữa cháy, Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23