Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-021710-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghệ cao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Đường D1, Khu công nghệ cao, P.Tân Phú, Quận 9 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận sẽ tiến hành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận viết giấy biên nhận.
Bước 3: Sau khi có giấy biên nhận hẹn ngày nhận kết quả thì nhà Đầu tư sẽ nhận kết quả tại bộ phận trả hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự án phải đáp ứng các tiêu chí công nghệ cao về chi phí nghiên cứu phát triển, ngành, đào tạo,…
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc Giấy chứng nhận Ngân hàng)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác và kèm bản sao y Chứng minh nhân dân (CMND), Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc CMND.
Các bản sao công chứng không quá 03 tháng kể từ ngày công chứng
Bản giải trình công nghệ, với nội dung bổ sung đầy đủ các góp ý (nếu có) đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ thông qua
Số bộ hồ sơ: 01 bộ bản chính và 03 bộ bản sao
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-021710-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24