Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-022529-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Quận 9 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Khi hồ sơ nộp đầy đủ và phù hợp với quy định thì bộ phận tiếp nhận lập và giao biên nhận.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận trả kết quả của VP Ban quản lý Khu Công nghệ cao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật
Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu)
Phiếu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức của Ban quản lý Khu công nghệ cao
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp thuê đất thì có hợp đồng thuê lại đất kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê đất có xác nhận của Ban quản lý hoặc có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
Hợp đồng mua bán, tặng, cho đổi…theo quy định kèm theo chứng từ sở hữu hợp lệ về công trình xây dựng đối với trường hợp mua bán, tặng, cho, đổi…
Văn bản đấu giá tài sản và Biên bản đấu giá thành cùng các chứng từ đi kèm đối với trường hợp tổ chức mua đấu giá, công trình xây dựng hoặc bản án quyết định của Tòa án có nội dung công nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp
Giấy phép xây dựng
Giấy chứng nhận đăng ký công trình hoàn thành
Biên bản làm việc về nội dung kiểm tra hiện trạng công trình tại thực địa so với bản vẽ sơ đồ hiện trạng công trình xây dựng (do Ban quản lý Khu công nghệ cao chủ trì kiểm tra)
Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (đối với doanh nghiệp nhà nước)
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng.Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do đơn vị có tư cách pháp nhân về đo vẽ lập và đảm bảo đầy đủ các yếu tố để thể hiện trên giấy chứng nhận. Nội dung Bản vẽ sơ đồ thể hiện vị trí khuôn viên đất, ranh xây dựng, quy hoạch, các ghi chú về thửa đất, tên và cấp công trình, kích thước các cạnh, tổng diện tích sàn xây dựng (công suất) từng hạng mục công trình, kết cấu chủ yếu, năm xây dựng
Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục 02)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Nếu diện tích sàn >1.000m2 500.000đ/giấy
Nếu diện tích sàn từ 500m2 đến 1.000m2 350.000/giấy
Phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình: -Nếu diện tích sàn <500m2 200.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-022529-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31