Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-024548-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Chi cục thuế quận- huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian tổ chức sử dụng đất xin hợp thửa liên hệ với tổ chức có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ để thực hiện trích đo địa chính đối với trường hợp Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất xin hợp thửa chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp hồ sơ chuẩn bị các giấy tờ theo quy định
Bước 2: Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tách thửa tại Phòng tiếp dân - Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất, số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.
- Đối với người nộp hồ sơ: phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền của tổ chức sử dụng đất;
- Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng tiếp dân- Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ:
Kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ và được kê khai đầy đủ theo quy định) thì sẽ nhận và cấp biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp thực hiện theo đúng quy định.
Bước 3: Thẩm tra hồ sơ.
* Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất có văn bản hoàn trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
* Nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết thì cán bộ thụ lý có văn bản trình kèm dự thảo Giấy chứng nhận để Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất xét duyệt trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận cho tổ chức xin hợp thửa.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính chứng minh nhân dân.
- Bản chính Biên nhận hồ sơ
- Giấy Ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi thay) hoặc giấy giới thiệu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Khi tổ chức xin hợp thửa đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng các thửa đất xin hợp thửa theo quy định.
- Sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất; đất còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên.
Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất xin hợp thửa đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định;
Trường hợp hồ sơ không có Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất xin hợp thửa được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà đất sẽ có văn bản đề nghị tổ chức sử dụng đất liên hệ với tổ chức có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ thực hiện trích đo địa chính.
Đơn đề nghị hợp thửa (theo Mẫu 16/ĐK) của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (n Hợp đồng)
Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (n Giấy chứng nhận)
Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất cần hợp thửa được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính: Đăng ký biến động về đất đai: 20.000đ/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28