Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-024924-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký - Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường- xã- thị trấn; Ủy ban nhân dân quận- huyện, Chi cục thuế quận-huyện nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Người nộp hồ sơ có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất, số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.
- Đối với người nộp hồ sơ: Nộp Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức sử dụng đất (nếu là tổ chức);
- Thời gian nhận hồ sơ:
Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký Nhà đất.
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ:
Kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhân hồ sơ sẽ nhận vào và cấp biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ hướng dẫn người nộp thực hiện lại theo đúng thủ tục quy định.
Bước 3: Trung tâm thẩm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì có Phiếu chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
+ Bản chính chứng minh nhân dân.
+ Bản chính Biên nhận hồ sơ
+ Giấy Ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi thay) hoặc giấy giới thiệu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng vị trí đối với diện tích đất được chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định;
Trường hợp hồ sơ không có Bản đồ hiện trạng vị trí đối với diện tích đất được chuyển nhượng được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt theo quy định thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký Nhà đất sẽ có văn bản đề nghị tổ chức sử dụng đất liên hệ với tổ chức có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ thực hiện trích đo địa chính.
Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có diện tích không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và không trái với Quy chuẩn xây dựng
Thửa đất chuyển nhượng còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa.
Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng mục đích và đúng quy hoạch sử dụng đất
01 bản chính + 01 bản sao Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Phòng Công chứng nhà nước, Ủy ban nhân dân phường- xã- thị trấn hoặc Ban quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)
01 bản chính + 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
01 bản chính bản đồ hiện trạng vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt đối với diện tích nhận chuyển nhượng
01 bản chính bản đồ hiện trạng vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt đối với diện tích còn lại
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (kèm bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính: - Đăng ký biến động về đất đai: cập nhật giảm diện tích cho bên chuyển nhượng nếu là tổ chức: 20.000đ/lần - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới:100.000đ/giấy chứng nhận - Đăng ký biến động về đất đai: cập nhật giảm diện tích cho bên chuyển nhượng nếu là tổ chức: 20.000đ/lần - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới:100.000đ/giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa đối với thửa đất) đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-024924-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23