Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-025061-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân phường- xã - thị trấn; Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chi cục thuế quận-huyện nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và mượn bản lưu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp hồ sơ chuẩn bị các giấy tờ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất, số 227 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.
* Đối với người nộp hồ sơ: Phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền về việc nộp hồ sơ của một trong các bên: bên mua hoặc bên bán, bên thuê hoặc bên cho thuê, bên được nhận thừa kế, bên tặng cho hoặc bên nhận tặng cho (tùy theo từng loại hồ sơ), trừ trường hợp người nộp hồ sơ là một trong các đối tượng nêu trên.
- Thời gian nhận hồ sơ:
Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Buổi sáng từ 08 giờ đến 11giờ 30; Buổi chiều từ 13giờ 30 đến 17giờ).
- Cách thức nộp hồ sơ:
Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất.
- Đối với nhân viên nhận hồ sơ:
Có trách nhiệm kiểm tra:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ giấy tờ và được kê khai theo quy định) thì sẽ nhận và cấp biên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể người nộp thực hiện theo quy định.
Bước 3: Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất thẩm tra hồ sơ:
• Nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ ký Phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển cơ quan thuế nơi có tài sản gắn liền với đất toạ lạc. Sau khi nhận được văn bản xác nhận tài sản gắn liền với đất đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất thực hiện việc đăng ký;
• Nếu hồ sơ đủ điều kiện đăng ký mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất, các bên đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất giải quyết đăng ký.
• Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết đăng ký thì Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất có văn bản hoàn trả hồ sơ, nêu lý do chưa giải quyết hoặc hướng dẫn cụ thể.
Bước 4: Theo ngày hẹn trên biên nhận nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất và khi đến nhận kết quả phải xuất trình:
- Bản chính Chứng minh nhân dân.
- Bản chính Biên nhận hồ sơ.
- Văn bản ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu được nhận hồ sơ đã nộp của một trong các bên: bên mua hoặc bên bán, bên thuê hoặc bên cho thuê, bên nhận thừa kế, bên tặng cho hoặc bên nhận tặng cho, trừ trường hợp người nộp hồ sơ là một trong các đối tượng nêu trên hoặc trước đây nội dung Giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền thể hiện là người nộp hồ sơ cũng là người được nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đủ điều kiện nhận tài sản gắn liền với đất, sử dụng nhà đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nhà đất còn trong thời hạn sử dụng, không bị kê biên, giải tỏa
Một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (01 bản chính và 01 bản sao)
Hợp đồng mua bán, tặng cho, cho thuê tài sản gắn liền với đất hoặc văn bản bán đấu giá tài sản có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo thẩm quyền (01 bản chính và 01 bản sao)
Di chúc, Văn bản khai nhận hoặc phân chia thừa kế di sản; Bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp nhà đất của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật (01 bản chính và 01 bản sao)
Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất
Bản sao chứng từ thể hiện tài sản gắn liền với đất đã thực hiện đủ các nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của bên nhận chuyển nhượng nhà đất
Bản sao bản vẽ được liệt kê tại Hợp đồng mua bán, tặng cho, cho thuê tài sản gắn liền với đất, Văn bản bán đấu giá tài sản, Văn bản khai nhận, phân chia thừa kế di sản; Bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp nhà đất của Tòa án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính: Đăng ký biến động về đất đai: 20.000đ/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-025061-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22