Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-029973-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Chủ đầu tư đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn Phòng Ban Quản lý khu Nam – số 9-11 đường Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7.
- Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều tư 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ hai đến thứ sáu). Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.
- Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Kiểm tra hố sơ Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ đầu tư.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa và bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ đầu tư đến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để nhận kết quả giải quyết
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Sơ đồ vị trí và các bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện
Văn bản thuận địa điểm của Ban Quản Lý khu Nam, hoặc của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và các giấy tờ liên quan đến khu đất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-029973-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27