Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-035446-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp quận, huyện; Cơ quan Công an (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân:
• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này, trong đó có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp.
• Người có yêu cầu cấp lại bản chính khai sinh nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy).
Hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
- Nhận kết quả bản chính giấy khai sinh cấp lại tại Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh
Bước 2: Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Sở Tư pháp xử lý hồ sơ:
• Kiểm tra sổ bộ khai sinh đang lưu giữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại (trường hợp sổ bộ khai sinh do Sở Tư pháp lưu giữ).
• Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin (sao chụp trang sổ bộ khai sinh) nếu trước đây đương sự đăng ký khai sinh tại huyện đó làm căn cứ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại(trường hợp người nước ngòai và người Việt Nam định cư tại nước ngòai trước đây đã đăng ký khai sinh tại quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh).
- Sở Tư pháp căn cứ vào sổ bộ khai sinh và kết quả cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân quận, huyện ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh cấp lại.
- Sở Tư pháp cấp bản chính Giấy khai sinh mới được cấp lại cho đương sự, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các trường hợp cấp lại bản chính khai sinh có yếu tố nước ngoài:
• Đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;
• Người trước đây đã đăng ký khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, có năm sinh từ 1953 trở về trước hoặc lên án thế vì khai sinh của Toà án chế độ cũ;
• Bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu giữ được tại Sở Tư pháp;
• Người nước ngòai và người Việt Nam định cư tại nước ngòai trước đây đã đăng ký khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng bản dịch giấy tờ:
• Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài để sử dụng cho việc cấp lại bản chính khai sinh tại Việt Nam phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa.
• Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)
Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu đối với công dân Việt Nam hoặc hộ chiếu (người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài) (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (Mẫu STP/HT-2006-KS.3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bản chính khai sinh 50.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-035446-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33