Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-042103-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý lao động). Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1.
Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7giờ30 đến 11giờ30 Buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ (Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần).
Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày, người đại diện doanh nghiệp đến Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý lao động) để nhận lại báo cáo khai trình sử dụng lao động đã được xác nhận
Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động (theo mẫu)
Báo cáo giảm lao động (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Báo cáo tăng giảm lao động - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-042103-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
7