Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-044794-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: + Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM – Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.
+ Cán bộ tiếp nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ.
(Thời gian làm việc: Sáng từ 7.30 – 11.30; chiều từ 13.00 – 17.00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Bước 3: + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4.
Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, Thương nhân nhận kết quả tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp giấy phép:
- Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu)
Bản gốc (trường hợp giấy phép bị rách) hoặc bản sao (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy) Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).
* Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ (gồm 1 bộ gốc và 1 bộ sao y)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (MĐ-4)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-044794-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34