Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-052422-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:
+ Đối với người nộp hồ sơ: Nếu không phải là chủ doanh nghiệp thì phải xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp;
+ Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần);
+ Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh lấy số thứ tự tại máy lấy số tự động và chờ gọi theo số thứ tự.
+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh:
Kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh:
• Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.
Sau khi có Biên nhận, doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi vào phiếu Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có căn cứ chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ Doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch đầu tư để nhận kết quả giải quyết đăng ký kinh doanh (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh;
+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh đó vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để bổ sung mã mới.
* Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp.
* Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật, Pháp lệnh hoặc Nghị định của Chính phủ.
+ Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp.
+ Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Quy định về Giấy phép; quyết định việc cấp, đổi, thu hồi Giấy phép.
+ Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sau đây được thành lập doanh nghiệp thẩm định giá:
i) Có đủ điều kiện về thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tương ứng với các loại hình doanh nghiệp;
ii) Có từ 3 thẩm định viên về giá trở lên. Đối với công ty hợp danh thì tất cả thành viên hợp danh phải là thẩm định viên về giá. Đối với các doanh nghiệp khác thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá.
* Ngành, nghề kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch ngành, nghề trên địa bàn;
* Ngành, nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định:
+ Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng.
+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài:15 triệu USD.
+ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương:1000 tỷ đồng.
+ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.
+ Công ty tài chính: 300 tỷ đồng
+ Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng.
+ Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng.
+ Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng.
+ Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng.
+ Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng.
+ Kinh doanh tại cảng hàng không:
• Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế:100 tỷ đồng
• Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
+ Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:
• Kinh doanh cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
• Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa:10 tỷ đồng
+ Kinh doanh vận chuyển hàng không:
• Kinh doanh hàng không quốc tế:
i) Khai thác từ 1 tới 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
ii) Khai thác từ 11 tới 30 tàu bay: 800 tỷ đồng.
iii) Khai thác trên 30 tàu bay:1000 tỷ đồng.
• Kinh doanh hàng không nội địa:
i) Khai thác từ 1 tới 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
ii) Khai thác từ 11 tới 30 tàu bay: 400 tỷ đồng.
iii) Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng.
Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-052422-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40