Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-056401-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh (số 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)
Bước 3: Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản tại Phòng Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh (số 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp lại giấy phép:
- Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng
- Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận
Điều kiện xét đổi giấy phép:
- Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động
- Giấy phép đã được gia hạn 3 lần
Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 9 Thông tư số 02/2006/TT-BTS kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 20.000 đồng
Đổi Giấy phép khai thác thủy sản 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-056401-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25