Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-064438-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Quản lý giá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương các Sở ngành khác có liên quan
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tại khoản 1, mục IV, phần B thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 trong khoảng 05 ngày làm việc tiến hành hội nghị hiệp thương giá
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính-142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM ( sáng 7h30-11h30, chiều 13h-17h các ngày từ thứ 2 - thứ 6 trong tuần), hoặc gửi đường bưu điện
Bước 3: Giải quyết hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ giải quyết được theo thẩm quyền thì Sở Tài chính trả lời bằng Công văn.
Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá
Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh vế cơ cấu tính giá đó)
Công văn đề nghị hiệp thương giá do đơn vị đề nghị hiệp thương giá
Phương án hiệp thương
Các tài liệu liên quan khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-064438-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Quản lý giá
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29