Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-092784-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ nhận trợ cấp hàng tháng hoặc Giấy báo lĩnh tiền trợ cầp ưu đãi một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân người có công giúp đỡ cách mạng lập bản khai cá nhân, trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng “có công với nước”, Huân, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện và nộp tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xác nhận vào bản khai và lập danh sách người đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ trên nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính thừ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Bước 4: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận - huyện sẽ thực hiện công tác chi trả sau khi có Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc chi trả trợ cấp một lần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có công giúp đỡ cách mạng là người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; người được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến; người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến có đủ điều kiện xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng
Bản khai cá nhân (theo mẫu)
Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc “Huân, huy chương kháng chiến”(bản sao)
Danh sách người có công giúp đỡ cách mạng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu số 10-CC1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-092784-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20