Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-093251-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở y tế thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng y tế; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển Phòng y tế để giải quyết.
• Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền (theo mẫu)
Chứng chỉ hành nghề (bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)
Bản kê khai danh sách nhân sự (theo mẫu)
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (theo mẫu)
Bản kê khai địa điểm (theo mẫu)
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Pháp luật về giá (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết (MS:07/2007/SYT.Y3)
Bản kê khai danh sách nhân sự (MS:04/2007/SYT.T.7)
Tải về
Bản kê khai địa điểm (MS:07/2007/SYT.Y10)
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (MS:06/2005-DVYT.8)
Tải về
Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (MS:07/2007/SYT.Y6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31