Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-095112-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Kinh tế quận; Phòng Công thương huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh, kể cả thời gian khảo sát (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, ghi biên nhận trao cho người nộp.
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề
Thông báo của hợp tác xã
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính)
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật
Chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo quy định (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã 10.000 đồng/lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề) - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-095112-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26