Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-097344-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận –huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có vị trí đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng nhận biến động lên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mẫu số 06/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại các phòng công chứng)
Tải về
Mẫu số 07/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại các phòng công chứng)
Tải về
Mẫu số 36/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại xã, phường, thị trấn )
Tải về
Mẫu số 37/HĐCN (nếu chứng thực hợp đồng tại xã, phường, thị trấn )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 15.000 đồng/lần tại quận; 7.500/lần đồng tại huyện
Lệ phí trước bạ
Thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp nguyên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-097344-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
38