Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-097441-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi nhà đất tọa lạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với hồ sơ có chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; 05 ngày làm việc đối với hồ sơ có giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (Giấy tờ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Chứng nhận đăng ký vào đơn yêu cầu đăng ký và vào trang bổ sung của giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
• Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận – huyện để nhận kết quả giải quyết (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần)
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền (nếu có)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (Giấy tờ hợp lệ (01 bản chính và 01 bản chụp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Mẫu 04/ĐKTC)
Căn cứ pháp lý

0
25