Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-099929-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, quận –huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu có vướng mắc khó khăn cần xác minh thì thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc. Hồ sơ được chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội phường –xã, thị trấn gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận –huyện lập danh sách chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Biên bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cán bộ chuyên trách Lao động thương binh xã hội phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)
Giấy chứng nhận bệnh tật (mẫu số 6-BB1)
Giấy ra viện sau khi điều trị và một trong các giấy tờ sau:
+ Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự địa phương, Công an và Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) nơi xảy ra sự việc.
+ Đơn trình bày của thân nhân hoặc đề nghị của chính quyền địa phương về tình trạng bệnh tật kèm bản sao bệnh án điều trị hoặc giấy xác nhận của cơ quan Y tế cấp phường (xã).
Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận cấp phường (xã) thành phần gồm đại diện: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (mẫu số 6-BB5)
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu người khai
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ): - 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; - 01 bộ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận-huyện
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định Y khoa Quân đội hoặc Công an (Mẫu số 6-BB2)
Tải về
Biên bản xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chế độ thương binh (Mẫu số 6-BB5)
Tải về
Giấy chứng nhận bệnh tật (Mẫu số 6-BB1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với bệnh binh - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-099929-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24