Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-101681-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tư pháp quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trong trường hợp người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của người thực hiện chứng thực thì việc chứng thực có thể được thực hiện ngoài trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực theo đơn yêu cầu của người có yêu cầu chứng thực
Thời hạn giải quyết: Trong 1 buổi làm việc;Không quá 3 ngày làm việc: đối với trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Văn bản đã được chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người thực hiện chứng thực; nộp lệ phí và nhận hồ sơ đã được chứng thực chữ ký
Bước 2: Nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký; tực hiện việc chứng thực chữ ký cho người yêu cầu chứng thực
Bước 3: Trả hồ sơ đã được chứng thực chữ ký cho người yêu cầu chứng thực tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần)
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Giấy tờ mà đương sự phải ký vào
Số bộ hồ sơ: Tối thiểu 02 bộ. (Tùy theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực chữ ký, nhưng phải có 01 bộ cần chứng thực chữ ký để lưu hồ sơ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực chữ ký 10.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23